Urmărește-ne
https://stiri.plus/wp-content/uploads/2018/07/Întrebăm-România-Împreună.jpg

Noutăți Generale

Grija statului pentru micul întreprinzător se lasă cu radiere și un potențial faliment personal (partea a II-a)

Publicat

pe data de

Ioana Rădescu

Dintre întreprinzătorii liber profesioniști din România, inclusiv cei organizați ca Persoane Fizice Autorizate (PFA), Întreprinderi Individuale (I.I.) sau Întreprinderi Familiale (I.F.), doar 7% au ales această formă de activitate ca o oportunitate potrivită lor, restul fiind nevoiți să activeze astfel din diverse motive: lipsa unui loc de muncă potrivit lor (38%), practica în domeniul lor (13%), alte motive (10%). La nivelul celor 28 de state ale Uniunii Europene, 23% dintre persoanele care au ales această formă de activitate o consideră o oportunitate adecvată lor, spre deosebire de 7% în cazul României (sursa: date Eurostat 2017, publicate în noiembrie 2018).

Una dintre situaţiile în care mare parte dintre aceşti întreprinzǎtori au fost nevoiţi sǎ activeze astfel este strâns legată de fondurile europene pentru agricultură, gestionate prin APIA și AFIR.

Pentru a înțelege contextul în care activează, este necesar să facem câteva precizări. De-a lungul anilor în care legislația românească a permis autorizarea persoanelor fizice sub forma celor trei forme, respectiv PFA, I.I. sau I.F., au persistat numeroase confuzii în ceea ce privește statutul lor juridic. Cu toate că OUG 44/2008 (actul normativ care reglementează activităţile economice desfăşurate de persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi cele familiale) specifică foarte clar faptul că, deși toate cele trei forme sunt întreprinderi economice, ele nu au personalitate juridică, în practică acestea sunt adesea asimilate entităților cu personalitate juridică. Astfel se întâmplă la bancă, la furnizorii de utilități care practică tarife diferențiate pentru persoane fizice și agenți economici, etc., în general în fiecare loc în care este nevoie de diferențiere între persoana fizică purtătoare de CNP și persoana fizică purtătoare de CUI. Aceeași practică neunitară era întâlnită și la instanţele judecătoreşti, care ofereau soluţii diferite legat de interpretarea acestui aspect, astfel că Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat prin Decizia nr. 1 din 13 ianuarie 2016, apărută în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138, decizie devenită obligatorie pentru toate instanţele de la momentul publicării. Aceasta specifică, de exemplu, faptul că “întreprinderea individuală nu are calitatea de persoană juridică în înțelesul normelor Codului civil și nu poate fi, în sine, nici destinatar al actelor normative civile ori al dispozițiilor legislației penale”.

Din punctul de vedere al aplicării reglementărilor din domeniul fondurilor europene, cu referire la definirea întreprinderii unice, incidente aici fiind și prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei și Legea 346/2004, cele trei forme de organizare sunt luate în calcul, cu toate că nu sunt “entități de sine stătătoare”, “autonome patrimonial”, întreprinzătorul răspunzând cu propria avere pentru toate datoriile contractate de întreprindere, dacă patrimoniul de afectaţiune nu este suficient pentru acoperirea debitelor, și nu sunt constituite “în scopul obținerii de profit”, ci de venit. PFA-urile, I.I.-urile și I.F.-urile nici nu intră efectiv în sfera de preocupare a Ministerului pentru IMM-uri. De aici alte confuzii și probleme – sunt practic doar niște plătitori de taxe pe care nu-i apără nimeni.

Pe lângă aceste dificultăți, Legea 182/2016, pentru aprobarea OUG 44/2008, a fost elaborată și aprobată în Parlament între anii 2008 și 2016, fiind publicată în Monitorul Oficial în 2016. Potrvit legii, PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN, în timp ce întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN. Legea mai prevede că cei care depășesc numărul maxim de CAEN-uri se pot conforma în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii, altfel urmând a fi radiați din oficiu, fără o perioadă prealabilă de suspendare, sau o altă formă tranzitorie. Mai este prevăzut modul de înștiințare a celor care nu se încadrau în prevederile legii: prin publicarea pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului și prin afișare la sediile sale. Așa cum am precizat anterior, acestea sunt singurele forme de înștiințare prevăzute de lege, pentru întreprinzători care, în marea lor majoritate, vizitează Registrul Comerțului doar la nevoie, iar pagina de internet a ONRC aproape niciodată (unii dintre aceștia nici nu au internet). Iar ONRC a aplicat întocmai litera legii, fără a considera necesar să prevină problemele care au urmat. Legea nu prevede, dar nici nu interzice transmiterea de notificări fiecărui întreprinzător.

În desfășurarea activității unui mic întreprinzător de tipul celor vizați aici intervin mai multe instituții ale statului: Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice, Primării, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, inclusiv prin agenții ca AFIR și APIA, etc. Niciuna dintre aceste instituții nu a considerat necesar să trimită celor 33.345 de întreprinzători o notificare prin care să-i informeze că li se vor aplica prevederile Legii 182/2016. Costurile implicate de transmiterea celor 33.345 de notificări erau nesemnificative comparativ cu cele care sunt necesare pentru reautorizarea acestora și repunerea lor în drepturi. O armată de funcționari publici trebuie să se ocupe de aceste probleme, nemailuând în considerare costurile fiecărui întreprinzător în parte și timpul în care aceștia nu produc valoare adăugată și nu plătesc taxe.

La data de 18.04.2019, adică la o lună de la data la care a încetat brusc existența a 33.345 de liber profesioniști, respectiv PFA, I.I. sau I.F., situația se prezintă astfel:

 • dintre întreprinzătorii care aveau contracte cu AFIR, aproximativ 90% au fost notificați în jurul datei de 27.03.2019 de către instituție ca, în termen de 14 zile lucrătoare, să-și reautorizeze activitatea, păstrând CAEN-urile proiectelor și exploatațiile agricole aferente formei anterioare de autorizare (inclusiv un nou cod de la APIA și/sau ANSVSA), urmând ca în acest interval să depună la AFIR dosarul cu un set specific de documente (sursa: comunicat AFIR);
 • ceilalți 10% urmau să fie contactați direct pe teren de către delegații AFIR, întrucât nu au putut fi găsiți prin alte mijloace de comunicare;
 • în data de 16.04.2019 (cu 1-2 zile înainte de data limită stabilită pentru conformarea beneficiarilor proiectelor) AFIR revine cu un comunicat prin care îi informează pe cei afectați că pot și trebuie să obțină de la ONRC reautorizarea sub denuirea și CUI-ul vechi. Tot la această dată, în teren, ORC nu dă curs solicitărilor beneficiarilor, din lipsa unei proceduri clare: în adresa oficială erau specificate două cazuri:
  • reautorizarea persoanelor fizice cu denumirea și CUI-ul anterioare, la cererea lor expresă;
  • îndreptarea erorilor materiale legate de denumire, pentru cei care se reautorizaseră sub altă denumire, nu și a celor legate de CUI, care era acum unul nou, diferit de cel anterior.
 • s-a creat astfel o diferențiere între cei care nu se conformaseră la timp, aceștia putând să beneficieze practic de o repunere în drepturile inițiale, și cei care depuseseră eforturi (a se subînțelege alergătura implicită între instituții) pentru a se conforma în termenul stabilit, care se găseau practic în aceeași situație ingrată din ultima lună: absolut toate documentele care aveau menționate datele vechi ale întreprinzătorului (inclusiv conturi bancare, contracte, autorizații, acte de proprietate, etc.) trebuiau refăcute cu datele noii forme de organizare. În unele cazuri acest lucru era practic imposibil, fiind necesar apelul la justiție pentru a constata că noua persoană, purtătoare de CUI este aceeași cu cea veche, trecând într-un stadiu intermediar prin starea de persoană fizică purtătoare de CNP – o întreagă nebunie;
 • abia la o lună de la radiere, ONRC, Ministerul Finanțelor Publice și alte instituții implicate, la îndemnul Curții de Conturi, care pare a nu fi de acord cu soluția găsită de către AFIR, s-au așezat la masă căutând o soluție, timp în care întreprinzătorii implicați au rămas suspendați în ilegalitate: fără cod de TVA (cei care îl aveau), fără dreptul de a emite sau a primi facturi, fără dreptul de a desfășura activitate și a-și plăti angajații etc.

Urmărim cu interes ce se întâmplă în continuare, uimiți că situația celor peste 33.000 de întreprinzători nu constituie o urgență pentru Guvern și nici pentru media în ansamblul ei, aceasta din urmă mulțumindu-se să preia comunicate seci ale autorităților implicate, fără a face ea însăși o analiză mai amănunțită.

* Material realizat de Ioana Rădescu, PLUS Gorj

Citește în continuare
Adaugă un comentariu

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Noutăți Generale

Inițiativa „Oameni noi în politică“ a întrunit condițiile prevăzute de lege. CCR trebuie să ofere lămuriri pentru invalidarea acesteia

Publicat

pe

În urma deciziei de ieri a Curții Constituționale a României prin care aceasta „a constatat că iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată «Lege privind modificarea unor acte normative în materie electorală» nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.74 alin.(1) din Constituţie, respectiv numărul de susținători (de cel puțin 100.000) și dispersia teritorială (să provină din cel puțin un sfert de din județele țării, iar în fiecare din aceste județe, respectiv în municipiul București, să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături)”, Comitetul de inițiativă a proiectului de reformă electorală Oameni noi în politică și organizațiile susținătoare ale proiectului (27 de organizații civice și patru partide politice) aduc la cunoștința opiniei publice următoarele:

 1. I) Am renumărat semnăturile validate de primării conform proceselor verbale de predare-primire încheiate între Președintele Comitetului de inițiativă și Senatul României. Conform acestor cifre oficiale, au fost validate de către primării și primite de către Senat un număr de 109.874 de semnături, fiind îndeplinit criteriul numărului de cel puțin 100.000 de susținători. De asemenea, al doilea criteriu, cel al dispersiei teritoriale, este îndeplinit, fiind înregistrate câte cel puțin 5.000 de semnături din 11 județe, respectiv municipiul București:
 2. București: 19.095 de semnături
 3. Cluj: 7.256 de semnături
 4. Bihor: 6.232 de semnături
 5. Timiș: 6.231 de semnături
 6. Brașov: 5.846 de semnături
 7. Arad: 5.840 de semnături
 8. Prahova: 5.506 de semnături
 9. Argeș: 5.363 de semnături
 10. Iași: 5.318 de semnături
 11. Maramureș: 5.076 de semnături
 12. Sibiu: 5.027 de semnături.

 

 1. II) Am cerut în această dimineață Curții Constituționale a României:

 

 • Să ne trimită în copie PDF (scan) toate opisurile primite de CCR de la Senatul României privind dosarele de semnături atestate de primării. Amintim că aceste opisuri conțin numărul de dosare, numărul de file din fiecare dosar, numărul de semnături predate primăriilor pentru atestare și numărul de semnături atestate de primării pentru fiecare localitate și totalul pe fiecare județ, fiind semnate de reprezentantul Senatului României și Președintele Comitetului de inițiativă;
 • Să ne comunice calculul exact făcut de Curtea Constituțională, pe baza opisurilor primite de la Senat, în legătură cu:
 1. a) Numărul de semnături atestate de către primării primite de CCR de la Senat pentru fiecare județ
 2. b) Numărul total de semnături la nivel național primite de CCR de la Senat.

Amintim că Senatul României a semnat opisurile după verificarea fiecărui dosar în parte privind numărul de file și numărul de semnături atestate de către primării.

În condițiile în care atestarea semnăturilor susținătorilor inițiativei cetățenești Oameni noi în politică a trecut de filtrele legale ale primăriilor și Senatului României, fiind constatată la final, pe baza documentelor oficiale, îndeplinirea criteriilor privind numărul total de semnături și dispersia geografică a semnăturilor, decizia CCR este în contradicție cu realitatea.

Dacă se dovedește că Senatul a trimis către Curtea Constituțională mai puține semnături atestate de către primării decât cele predate de către Comitetul de inițiativă, vom urma căile legale pentru corectarea situației și tragerea la răspundere a celor vinovați. Dacă Curtea Constituțională a decis să mai anuleze semnături, în absența unei dispoziții constituționale, atunci considerăm acest lucru un abuz. În baza prevederilor constituționale, Curtea este chemată doar să constate îndeplinirea criteriilor de admitere a inițiativei pe baza atestărilor furnizate de autoritățile investite legal (primării).

Așteptăm motivarea deciziei Curții și vom decide pașii de urmat.

 

Semnatari:

Comitetul de inițiativă al proiectului de reformă electorală Oameni noi în politică

Și

Activ AG Pitești

Acțiunea Civică Galați

Aradul Civic

Asociația Platforma România 100

Asociația Voci pentru Democrație și Justiție – VeDem Just

Brașovul Civic

Centrul pentru resurse civice

Centrul pentru Studiul Democrației

Corupția Ucide

Curățăm Galațiul împreună

Declic

Eu Ro Aleg 2.0

Evident Deva

Geeks For Democracy

Inițiativa Craiova

Inițiativa România

Inițiativa Timișoara

Mureșul Civic

Oradea Civică

Rădăuțiul Civic

Reactiv Brașov

Reset

#Rezist Milano

#REZISTENȚA

Ștafeta Steagului Uniunii Europene

Umbrela Anticorupție

Vă Vedem din Sibiu

 

Și partidele

Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate

Partidul Oamenilor Liberi

Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor

Uniunea Salvați România

Citește în continuare

Noutăți Generale

Victor Giosan, despre OUG care le permite primăriilor împrumuturi de 700 de milioane de lei pentru plata subvențiilor restante furnizării energiei termice: Un nou atentat la comportamentul corect al administrațiilor locale

Publicat

pe

FOTO Facebook

PSD-ALDE ne oferă o nouă mostră a manierei catastrofale în care guvernează, susține Victor Giosan, membru al Consiliului Național PLUS, în cadrul unei analize pe marginea informației apărute în spațiul public potrivit căreia Guvernul pregătește o ordonanță de urgență prin care le dă primăriilor posibilitatea să se împrumute cu 700 de milioane de lei, până pe 31 iulie, pentru plata subvențiilor restante aferente furnizării energiei termice către populație.

Victor Giosan critică această măsură pe care o consideră „un nou atentat la comportamentul corect al administrațiilor locale care au plătit la timp aceste subvenții” și acuză Guvernul că premiază, de fapt, proasta administrare a Bucureștiului, care a dus la falimentul RADET și ELCEN.

„Reflectă criza bugetară a administrațiilor publice locale din orașele mai mari care nu au surse suficiente pentru a acoperi subvențiilor la prețul energiei termice livrate populației.

Este un nou atentat la comportamentul corect al administrațiilor locale care au plătit la timp aceste subvenții în favoarea acelor administrații care trișează, sunt «blatiști».

Astfel se premiază proasta administrare a Bucureștiului care, de ani buni, sub administrațiile Oprescu și Firea – ambele PSD, au menținut prețul la Gcal livrată populației la cel mai mic nivel din România, dar nu au vrut (la un moment dat nici nu au mai putut) să plătească efectiv aceste subvenții, falimentând atât RADET, cât și ELCEN.

Este încă o mostră privind maniera catastrofală de a legifera printr-o nouă OUG, care stabilește derogări de la legi și alte OUG-uri. Nu se mai știe care este regula pentru șirul nesfârșit de excepții și derogări, creează «REGULA» bunului plac a puterii PSD-iste.

Astfel, Legea finanțelor publice 273/2006, inițial o lege bună, a devenit astăzi de nerecunoscut, un adevărat Frankenstein, din cauza deselor modificări prin excepții și derogări. Este un bun exemplu despre cum legile devin complet instabile, impredictibile, complet la bunul plac al politicienilor PSD”, a explicat Victor Giosan.

Potrivit unui document, consultat de site-ul Știripesurse.ro, Guvernul pregătește o ordonanță de urgență prin care le dă primăriilor posibilitatea să se împrumute cu 700 de milioane de lei, până pe 31 iulie, pentru pentru plata subvențiilor restante aferente furnizării energiei termice către populație.

„(1) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (41) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, unităţile administrativ-teritoriale pot solicita, în cursul anului 2019, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 700.000 mii lei, pentru plata subvențiilor restante aferente furnizării energiei termice către populație”, prevede OUG.

Potrivit ordonanței, unitățile administrativ-teritoriale vor putea contracta împrumuturile numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, şi numai dacă la data depunerii documentației nu prezintă restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

Documentele pentru contractarea împrumutului se vor depune până la data de 31 iulie 2019 la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice.

Citește în continuare

Noutăți Generale

Din polul PLUS, urcăm la Cruce

Publicat

pe

FOTO Facebook

Octavian Georgescu și Radu Kraus, membri PLUS, au dorit să transmită un mesaj tuturor românilor, în plină campanie electorală, așa că au parcurs pe jos traseul până la Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman, unul dintre cele mai importante simboluri ale României, cu o încărcătură istorică deosebită. 

Nu au luat pliante cu ei pentru a le împărți trecătorilor, ci au vrut să arate că partidul din care fac parte este alcătuit din oameni hotărâți, capabili să învingă greutățile și asumați.

L-am întrebat pe Octavian Georgescu ce a însemnat această drumeție pentru el:

„Îmi place muntele și am intersectat această pasiune cu intenția de a promova acest logo, acest „+”. Ca să ajungi undeva, trebuie să faci un sacrificiu, să încerci să urci, să ai o opțiune, să alegi. E și o ocazie prin care eu m-am cunoscut cu colegul meu. Am putut vorbi altfel pentru că, până la urmă, pe Facebook suntem virtuali”.

Octavian Georgescu este de părere că alegerile care urmează vor putea aduce o schimbare cu adevărat pe scena politică românească:

„Alegerile acestea sper să marcheze începutul unui inaugural. ’89, deși credeam că va schimba lucrurile, nu a fost așa pentru că nu s-a construit, nu au fost condițiile. La noi a fost o răbufnire. E momentul să facem această schimbare”.

Citește în continuare
Revista Preseiacum 13 ore

VIDEO Dragoș Tudorache, despre numirea membrilor CCR: Aș cere acestor instituții care nominalizează să pună în spatele numirii lor o procedură care să dea niște garanții

Editorialeacum 14 ore

Sfaturi pentru Rovana Plumb ca să recupeze azi voturile pierdute

Revista Preseiacum 14 ore

VIDEO Dragoș Tudorache, la Adevărul LIVE: Fac un apel la conducătorii Jandarmeriei să se gândească foarte bine ce fac și cum urmează acele ordine politice

Noutăți Generaleacum 2 zile

Inițiativa „Oameni noi în politică“ a întrunit condițiile prevăzute de lege. CCR trebuie să ofere lămuriri pentru invalidarea acesteia

Stiri PLUSacum 2 zile

Ovidiu Țentea: Despre „prostia monumentală“ a Guvernului României

Stiri PLUSacum 3 zile

Comunitatea maghiară poate avea drepturi doar într-un stat de drept și într-o Europă puternică. Declarația membrilor maghiari ai PLUS

Noutăți Generaleacum 3 zile

Victor Giosan, despre OUG care le permite primăriilor împrumuturi de 700 de milioane de lei pentru plata subvențiilor restante furnizării energiei termice: Un nou atentat la comportamentul corect al administrațiilor locale

Noutăți Generaleacum 4 zile

Din polul PLUS, urcăm la Cruce

Stiri PLUSacum 5 zile

Dragoș Tudorache, la Chișinău: România poate și trebuie să devină avocatul și vocea ce mai puternică în UE pentru Republica Moldova

Stiri PLUSacum 6 zile

Dacian Cioloș, la Chișinău: Eu, personal, sunt pentru unire. Noi abordăm acest subiect în mod pragmatic, nu în mod populist sau emoțional. Ne construim proiectul comun în jurul unor valori care să ducă la bunăstare

Cele mai citite