Urmărește-ne
https://stiri.plus/wp-content/uploads/2018/07/Întrebăm-România-Împreună.jpg

Noutăți Generale

Grija statului pentru micul întreprinzător se lasă cu radiere și un potențial faliment personal (partea a II-a)

Publicat

pe data de

Ioana Rădescu

Dintre întreprinzătorii liber profesioniști din România, inclusiv cei organizați ca Persoane Fizice Autorizate (PFA), Întreprinderi Individuale (I.I.) sau Întreprinderi Familiale (I.F.), doar 7% au ales această formă de activitate ca o oportunitate potrivită lor, restul fiind nevoiți să activeze astfel din diverse motive: lipsa unui loc de muncă potrivit lor (38%), practica în domeniul lor (13%), alte motive (10%). La nivelul celor 28 de state ale Uniunii Europene, 23% dintre persoanele care au ales această formă de activitate o consideră o oportunitate adecvată lor, spre deosebire de 7% în cazul României (sursa: date Eurostat 2017, publicate în noiembrie 2018).

Una dintre situaţiile în care mare parte dintre aceşti întreprinzǎtori au fost nevoiţi sǎ activeze astfel este strâns legată de fondurile europene pentru agricultură, gestionate prin APIA și AFIR.

Pentru a înțelege contextul în care activează, este necesar să facem câteva precizări. De-a lungul anilor în care legislația românească a permis autorizarea persoanelor fizice sub forma celor trei forme, respectiv PFA, I.I. sau I.F., au persistat numeroase confuzii în ceea ce privește statutul lor juridic. Cu toate că OUG 44/2008 (actul normativ care reglementează activităţile economice desfăşurate de persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi cele familiale) specifică foarte clar faptul că, deși toate cele trei forme sunt întreprinderi economice, ele nu au personalitate juridică, în practică acestea sunt adesea asimilate entităților cu personalitate juridică. Astfel se întâmplă la bancă, la furnizorii de utilități care practică tarife diferențiate pentru persoane fizice și agenți economici, etc., în general în fiecare loc în care este nevoie de diferențiere între persoana fizică purtătoare de CNP și persoana fizică purtătoare de CUI. Aceeași practică neunitară era întâlnită și la instanţele judecătoreşti, care ofereau soluţii diferite legat de interpretarea acestui aspect, astfel că Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat prin Decizia nr. 1 din 13 ianuarie 2016, apărută în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138, decizie devenită obligatorie pentru toate instanţele de la momentul publicării. Aceasta specifică, de exemplu, faptul că “întreprinderea individuală nu are calitatea de persoană juridică în înțelesul normelor Codului civil și nu poate fi, în sine, nici destinatar al actelor normative civile ori al dispozițiilor legislației penale”.

Din punctul de vedere al aplicării reglementărilor din domeniul fondurilor europene, cu referire la definirea întreprinderii unice, incidente aici fiind și prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei și Legea 346/2004, cele trei forme de organizare sunt luate în calcul, cu toate că nu sunt “entități de sine stătătoare”, “autonome patrimonial”, întreprinzătorul răspunzând cu propria avere pentru toate datoriile contractate de întreprindere, dacă patrimoniul de afectaţiune nu este suficient pentru acoperirea debitelor, și nu sunt constituite “în scopul obținerii de profit”, ci de venit. PFA-urile, I.I.-urile și I.F.-urile nici nu intră efectiv în sfera de preocupare a Ministerului pentru IMM-uri. De aici alte confuzii și probleme – sunt practic doar niște plătitori de taxe pe care nu-i apără nimeni.

Pe lângă aceste dificultăți, Legea 182/2016, pentru aprobarea OUG 44/2008, a fost elaborată și aprobată în Parlament între anii 2008 și 2016, fiind publicată în Monitorul Oficial în 2016. Potrvit legii, PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN, în timp ce întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN. Legea mai prevede că cei care depășesc numărul maxim de CAEN-uri se pot conforma în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii, altfel urmând a fi radiați din oficiu, fără o perioadă prealabilă de suspendare, sau o altă formă tranzitorie. Mai este prevăzut modul de înștiințare a celor care nu se încadrau în prevederile legii: prin publicarea pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului și prin afișare la sediile sale. Așa cum am precizat anterior, acestea sunt singurele forme de înștiințare prevăzute de lege, pentru întreprinzători care, în marea lor majoritate, vizitează Registrul Comerțului doar la nevoie, iar pagina de internet a ONRC aproape niciodată (unii dintre aceștia nici nu au internet). Iar ONRC a aplicat întocmai litera legii, fără a considera necesar să prevină problemele care au urmat. Legea nu prevede, dar nici nu interzice transmiterea de notificări fiecărui întreprinzător.

În desfășurarea activității unui mic întreprinzător de tipul celor vizați aici intervin mai multe instituții ale statului: Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice, Primării, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, inclusiv prin agenții ca AFIR și APIA, etc. Niciuna dintre aceste instituții nu a considerat necesar să trimită celor 33.345 de întreprinzători o notificare prin care să-i informeze că li se vor aplica prevederile Legii 182/2016. Costurile implicate de transmiterea celor 33.345 de notificări erau nesemnificative comparativ cu cele care sunt necesare pentru reautorizarea acestora și repunerea lor în drepturi. O armată de funcționari publici trebuie să se ocupe de aceste probleme, nemailuând în considerare costurile fiecărui întreprinzător în parte și timpul în care aceștia nu produc valoare adăugată și nu plătesc taxe.

La data de 18.04.2019, adică la o lună de la data la care a încetat brusc existența a 33.345 de liber profesioniști, respectiv PFA, I.I. sau I.F., situația se prezintă astfel:

  • dintre întreprinzătorii care aveau contracte cu AFIR, aproximativ 90% au fost notificați în jurul datei de 27.03.2019 de către instituție ca, în termen de 14 zile lucrătoare, să-și reautorizeze activitatea, păstrând CAEN-urile proiectelor și exploatațiile agricole aferente formei anterioare de autorizare (inclusiv un nou cod de la APIA și/sau ANSVSA), urmând ca în acest interval să depună la AFIR dosarul cu un set specific de documente (sursa: comunicat AFIR);
  • ceilalți 10% urmau să fie contactați direct pe teren de către delegații AFIR, întrucât nu au putut fi găsiți prin alte mijloace de comunicare;
  • în data de 16.04.2019 (cu 1-2 zile înainte de data limită stabilită pentru conformarea beneficiarilor proiectelor) AFIR revine cu un comunicat prin care îi informează pe cei afectați că pot și trebuie să obțină de la ONRC reautorizarea sub denuirea și CUI-ul vechi. Tot la această dată, în teren, ORC nu dă curs solicitărilor beneficiarilor, din lipsa unei proceduri clare: în adresa oficială erau specificate două cazuri:
    • reautorizarea persoanelor fizice cu denumirea și CUI-ul anterioare, la cererea lor expresă;
    • îndreptarea erorilor materiale legate de denumire, pentru cei care se reautorizaseră sub altă denumire, nu și a celor legate de CUI, care era acum unul nou, diferit de cel anterior.
  • s-a creat astfel o diferențiere între cei care nu se conformaseră la timp, aceștia putând să beneficieze practic de o repunere în drepturile inițiale, și cei care depuseseră eforturi (a se subînțelege alergătura implicită între instituții) pentru a se conforma în termenul stabilit, care se găseau practic în aceeași situație ingrată din ultima lună: absolut toate documentele care aveau menționate datele vechi ale întreprinzătorului (inclusiv conturi bancare, contracte, autorizații, acte de proprietate, etc.) trebuiau refăcute cu datele noii forme de organizare. În unele cazuri acest lucru era practic imposibil, fiind necesar apelul la justiție pentru a constata că noua persoană, purtătoare de CUI este aceeași cu cea veche, trecând într-un stadiu intermediar prin starea de persoană fizică purtătoare de CNP – o întreagă nebunie;
  • abia la o lună de la radiere, ONRC, Ministerul Finanțelor Publice și alte instituții implicate, la îndemnul Curții de Conturi, care pare a nu fi de acord cu soluția găsită de către AFIR, s-au așezat la masă căutând o soluție, timp în care întreprinzătorii implicați au rămas suspendați în ilegalitate: fără cod de TVA (cei care îl aveau), fără dreptul de a emite sau a primi facturi, fără dreptul de a desfășura activitate și a-și plăti angajații etc.

Urmărim cu interes ce se întâmplă în continuare, uimiți că situația celor peste 33.000 de întreprinzători nu constituie o urgență pentru Guvern și nici pentru media în ansamblul ei, aceasta din urmă mulțumindu-se să preia comunicate seci ale autorităților implicate, fără a face ea însăși o analiză mai amănunțită.

* Material realizat de Ioana Rădescu, PLUS Gorj

Citește în continuare
Adaugă un comentariu

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Noutăți Generale

Vlad Voiculescu: Dacă doamna Firea ar spune cu vorbe, acestea ar fi probabil – „Eu, primar general Gabriela Firea, nu vreau pensionari, muncitori și oameni care lucrează în branșe mai puțin bănoase în centrul orașului“

Publicat

pe

„Fără să prezinte un studiu de impact, fără nicio consultare publică, primarul Gabriela Firea tocmai a anunțat două măsuri care încearcă s[ îmbunătățească situația, dar care, în esență, sunt doar o altă expresie a improvizațiilor disperate și a lipsei de substanță a politicilor sale”, a subliniat Vlad Voiculescu, membru al Biroului Național PLUS și fost ministru al Sănătății în Guvernul Cioloș, joi, în cadrul unei postări ample pe Facebook, unde a arătat de ce propunerile, anunțate recent de primarul general al Capitalei, sunt defectuoase, discriminatorii și nu urmăresc rezolvarea adevăratelor probleme. În viziunea sa, astfel de măsuri reflectă, o dată în plus, disperarea și incompetența actualului primar general al Capitalei.

„Gabriela Firea: «Soluții» / Metode de ev mediu pentru problemele contemporane ale Bucureștiului

PROBLEME CONTEMPORANE

Când trăiești în București – de 3 luni, de 3 ani, de 30 sau de-o viață – e imposibil să nu te simți apăsat și sufocat de trafic și de aerul îmbâcsit, deseori irespirabil. Sigur că sunt teribil de multe mașini în oraș. Tot sigur este că rețeaua de drumuri și parcări este de cel puțin un deceniu dramatic depășită și inadecvată. La fel de sigur e că trăim, de prea multă vreme, într-o teribilă lipsă de soluții practice și eficiente, într-o absență totală de viziune administrativă.

SOLUȚII DIN BURTĂ

Fără să prezinte un studiu de impact, fără nicio consultare publică, primarul Gabriela Firea tocmai a anunțat două măsuri care încearcă sa îmbunătățească situația, dar care, în esență, sunt doar o altă expresie a improvizațiilor disperate și a lipsei de substanță a politicilor sale.

Sunt anunțate două viniete auto (taxe auto), una care descurajează circulația autoturismelor vechi (Euro 1, 2,3) în centrul orașului (Oxigen C) și alta care descurajează circulația autoturismelor din restul țării și Europei pe teritoriul capitalei (Oxigen).

Dacă taxa de congestie, vinieta Oxigen C, reprezintă un instrument utilizat frecvent în marile orașe europene (deși aplicată mai nuanțat), vinieta Oxigen B este inacceptabilă. Este, de fapt,un instrument medieval aplicat în secolul 21”, a afirmat Vlad Voiculescu.

În acest context, Vlad Voiculescu a arătat că „sunt câțiva pași obligatorii de făcut înainte de a impune restricții”, precum cele anunțate, fără o dezbatere publică prealabilă, de Gabriela Firea.

„Să le luăm pe rând:

#OxigenC

MAI ÎNTÂI OFERI, ABIA APOI INTERZICI

Măsurile care afectează mobilitatea la nivel urban se implementează întotdeauna într-un set complementar: mai întâi oferi, apoi restrictionezi. Mai intâi se implementează măsuri de eficientizare și accesibilitate pentru a crește nivelul de utilizare a transportului public, a facilita accesul mai rapid în centrul metropolei.

Sunt câțiva pași obligatorii de făcut înainte de a impune restricții; optimizarea liniilor de transport, crearea de benzi dedicate transportului public, optimizarea liniilor de transport intrare București-centru, coordonate cu liniile de transport Ilfov, construirea de infrastructură Park&Ride în punctele-cheie etc.

Abia după ce le gândești și le implementezi pe acestea introduci măsuri de restricționare. Dacă ai oferit cetățenilor un transport public rapid, performant, predictibil, poți introduce măsuri de taxare (congestie sau alte tipuri) pentru a descuraja folosirea autoturismului personal.

NU SUNT TOATE ZILELE LA FEL

Apoi: aceste taxe de congestie trebuie limitate în timp, de regulă pe perioada programului de lucru (orele 7-18) și doar în zilele de lucru (luni-vineri)”, a argumentat Vlad Voiculescu.

În plus, subliniază Vlad Voiculescu, aceste măsuri nu respectă principiul echității.

„MĂSURĂ ÎMPOTRIVA CELOR CARE ÎȘI PERMIT MAI PUȚIN

La fel de important, dacă nu cumva și mai important, este acest aspect non-negociabil: orice măsură trebuie să respecte principiul echității. Nu iei măsuri discriminatorii, nici explicite, nici implicite!

Măsurile restrictive, mai ales cele de tipul taxelor, pot avea de multe ori efecte neașteptate și nedorite asupra unor categorii sociale. Cine sunt posesorii autoturismelor vechi (Euro 1, 2,3)? În cea mai mare parte ele sunt deținute de oameni săraci și vulnerabili. Dacă taxa e foarte mare (900 RON…) atunci ea îi va exclude din viața economică și socială a orașului.

Dacă doamna Firea ar spune cu vorbe, acestea ar fi probabil: «Eu, primar general Gabriela Firea nu vreau pensionari, muncitori și oameni care lucrează în branșe mai puțin bănoase etc în centrul orașului». Este deci nevoie de măsuri complementare de protecție a acestor categorii, iar ele lipsesc din inițiativa comunicată de doamna primar”, a explicat Vlad Voiculescu.

Nu în ultimul rând, Vlad Voiculescu critică lipsa de transparență a actualului primar general al Capitalei.

„ALȚI BANI DE LA POPULAȚIE, FĂRĂ DESTINAȚIE CLARĂ

Un alt lucru care lipsește este destinația fondurilor strânse din aceste taxe/viniete. În condiții normale, fondurile strânse din taxele de congestie trebuie folosite pentru a optimiza mobilitatea urbană, pentru a dezvolta infrastructura Park&Ride etc. Introducerea unei măsuri izolate, picată de nicăieri, poate creea situații tensionate și un impact dur asupra mobilității urbane. Este nevoie de o dezbatere publică, care să includă experți și toate grupurile sociale afectate”, a mai evidențiat Vlad Voiculescu.

În final, Vlad Voiculescu dă exemple de măsuri asemănătoare, folosite în Londra, care au fost luate „cu cap, nu din burtă”.

„Un exemplu clasic de taxă de congestie (congestion charge) este cel folosit în Londra, capitala Marii Britanii. Toți posesorii de autovehicule care intră în zona centrală a Londrei între luni și vineri, între orele 7-18 trebuie să plătească o taxă de 11.5 lire. Taxa se poate plăti prin auto-pay, o metodă electronică. Rezidenții și persoanele cu anumite dizabilități beneficiază de reduceri (chiar 90-100%), ca și vehiculele cu mai mult de 9 locuri sau cele cu motoare nepoluante (hibrid, electrice).

Oxigen B. Londra este, (și) din această perspectivă, un exemplu de execuție a unei strategii administrative pentru mobilitatea și sănătatea urbană.

#OxigenB
Această vinietă este inacceptabilă. Este profund discriminatorie și vom afla foarte curând că încalcă normele europene și naționale.
Deși are un nume în pas cu moda (fancy) și o justificare la modă (trendy) această vinietă nu este decât un instrument medieval, aplicat în București in secolul 21.

În secolele 12-13, atunci când orașele reușeau să își manifeste independența, au fost introduse taxe numite octroi pe care le plăteau cei care intrau și ieșeau în oraș. Aceste taxe, care interferează cu comerțul și libera circulație nu mai sunt folosite nicăieri în lume.

Cum ar fi ca această taxă să fie introdusă de alte localități din România. Imaginați-vă cât ar costa drumul dintre București și Brașov dacă ar trebui să plătim câte 10 lei când traversăm fiecare localitate prin care trecem: Câmpina, Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal. Doamna primar Firea va trebui să se mai gândească”, a conchis Vlad Voiculescu.

Citește în continuare

Noutăți Generale

Alin Mituța, despre nominalizarea lui Plumb și Nica pentru comisari europeni: O doamnă acuzată în dosarul Belina și un domn acuzat în dosarul Microsoft. Desemnarea fără consultare este nelegitimă

Publicat

pe

Alin Mituța, membru al Consiliului Național PLUS, critică în termeni duri nominalizarea Rovanei Plumb și a lui Dan Nica, de către premierul Viorica Dăncilă, pentru posturi de comisari europeni din partea României, în condițiile în care ambii sunt implicați în dosare de corupție. Mai mult, Alin Mituța propune modificarea legii astfel încât numirea comisarului din partea României să fie făcută de către partidul/partidele care au câștigat alegerile europene.

„Se pare că propunerile României pentru funcția de comisar sunt o doamnă acuzată în dosarul Belina care își înmatricula mașina la bulgari ca să scape de taxa de mediu (ea fiind atunci ministrul Mediului) și un domn acuzat în dosarul Microsoft, adică Rovana Plumb și Dan Nica“, a comentat Alin Mituța pe pagina sa de Facebook.

Expertul PLUS în afaceri europene consideră că desemnarea celor doi nominalizați din partea României pentru funcții în Comisia Europeană este nedemocratică și nelegitimă, având în vedere că este făcută de un guvern format din partide care au pierdut alegerile europene.

„Este absolut nelegitim și nedemocratic ca un guvern format din partide care au pierdut alegerile europene să numească fără niciun fel de consultare comisarul din partea României. Legea afacerilor europene (373/2013) trebuie să fie modificată în așa fel încât să prevadă numirea comisarului de către partidul/partidele care au câștigat alegerile europene, așa cum și președintele Comisiei este desemnat în baza rezultatului alegerilor europene“, a continuat Alin Mituța, care a precizat că Rovana Plumb și Dan Nica mai trebuie oricum să treacă prin două filtre înainte de a ajunge, eventual, comisari în echipa Ursulei von der Leyen.

„Niciunul dintre cei doi nominalizați nu are asigurată numirea întrucât trebuie întâi să fie acceptați de Ursula von der Leyen și apoi să treacă prin audierile din Parlamentul European – o sarcină foarte grea având în vedere CV-ul dumnealor“, a încheiat Alin Mituța.

G4Media.ro a anunțat vineri că premierul Viorica Dăncilă a trimis la Bruxelles două propuneri din partea României pentru funcția de comisa european – Rovana Plumb și Dan Nica.

Rovana Plumb, al cărei nume este implicat în dosarul Belina, privind modul în care insula de pe Dunăre a ajusn să fie concesionată firmei
Tel Drum, a fost prima pe lista PSD pentru europarlamentare. Plumb a scăpat de acest dosar după ce deputații au respins, în octombrie 2017, cererea DNA de avizare a urmăririi penale.

Dan Nica este europarlamentar PSD din 2014, reales în 26 mai. A fost ministru al comunicațiilor în Guvernele Ponta și Năstase și ministru de Interne în Guvernul Boc. Numele său a fost vizat în dosarul EADS, deschis de DNA, dar a scăpat de acuzații, alături de toți ceilalți foști miniștri de Interne implicați, după ce procurorii anticorupție au clasat dosarul. Nica a mai fost urmărit penal de DNA și în dosarul Microsoft, acuzat de abuz în serviciu, infracțiune care ar fi fost comisă în perioada 2000 – 2004. Faptele s-au prescris, iar Nica a scăpat și de acest al doilea dosar, după tergiversarea anchetei.

Citește în continuare

Noutăți Generale

AEP le recomandă cetățenilor cu drept de vot din străinătate să opteze pentru votul prin corespondență, a cărui procedură este simplă, sigură și eficientă

Publicat

pe

FOTO Inquam Photos

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță, în cadrul unui comunicat de presă, că numărul celor care s-au înregistrat online pe portalul www.votstrainatate.ro, până vineri, 9 august 2019, ora 14.00, este de 10.039 de alegători români, cu aproape 1.300 mai mulți față de ultima raportare, și reia îndemnul către românii din diaspora să opteze pentru votul prin corespondență, reiterând avantajele înregistrării cu această opțiune.

Concret, optând pentru votul prin corespondență, românii plecați în străinătate au posibilitatea de a vota de acasă printr-o procedură simplă și sigură, evită aglomeraţia de la secţiile de votare și evită costurile deplasării la secţia de votare. Procedura este simplă, sigură și eficientă și reprezintă o modalitate modernă de vot anticipat la distanță.

AEP reia pașii care trebuie urmați pentru exercitarea votului prin corespondență:

„1. ÎNREGISTRAREA – completarea formularului online de pe portalul www.votstrainatate.ro cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă. La acest formular trebuie anexată copia scanată sau fotografia actului de identitate și copia documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine (vezi Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016).

2. PRIMIREA DOCUMENTELOR – Poşta Română transmite alegătorului următoarele documente necesare exercitării votului prin corespondenţă:
două plicuri exterioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
două plicuri interioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
două autocolante cu menţiunea „VOTAT”, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
două certificate de alegător, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
două buletine de vot prin corespondenţă, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;
instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot;
două autocolante cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență din țară, pe care alegătorul care a optat pentru transmiterea votului prin corespondență în țară îl va aplica pe plicul exterior.

3. VOTAREA
Pe buletinul de vot se lipeşte autocolantul cu menţiunea „VOTAT” pe patrulaterul cu candidatul preferat;
Buletinul de vot astfel marcat se introduce în plicul interior, care nu are niciun semn distinctiv, apoi acesta se sigilează;
Se completează certificatul de alegător, menţionând data şi semnând olograf;
Se introduce plicul interior şi certificatul de alegător în plicul exterior, care se sigilează;
ATENȚIE! În cazul celui de-al doilea tur de scrutin pentru Președintele României, înainte de a aplica timbrul autocolant pe patrulaterul ce conține candidatul pentru care optează, alegătorul se asigură că acesta participă la cel de-al doilea tur de scrutin.

4. EXPEDIEREA – Alegătorul cu domiciliul sau reședința în străinătate are trei variante de expediere a plicului exterior sigilat care conține votul său:
– îl trimite în țară, depunând plicul la orice oficiu poștal ori în orice cutie poștală a statului-gazdă;
– îl depune la orice operator de curierat sau îl poate transmite la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular din statul-gazdă, după caz, pe cheltuiala sa;
– îl poate depune personal la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular din țara-gazdă după caz.

Reamintim că înregistrarea pe portalul www.votstrainatate.ro se poate face doar în nume propriu. Orice acțiune de utilizare a datelor de identitate în vederea înregistrării online în numele altei persoane este ilegală. Faptele de acest gen, realizate cu scopul de a genera înființarea artificială de secții de votare semnifică inducerea în eroare a autorităților publice și pot aduce prejudicii statului român.
Atragem atenția tuturor cetățenilor cu drept de vot care intenționează să se înregistreze pe portal să acționeze individual, respectând principiile onestității și corectitudinii, și să nu divulge datele de identificare proprii unor terțe părți în scopul facilitării înscrierii unui grup de alegători de către o singură persoană.

Accesați portalul www.votstrainatate.ro pentru a vă preînregistra și a vă asigura exercitarea dreptului de vot în cele mai bune condiții.
Întrebări și sesizări legate de procedura de preînregistrare și înscriere pot fi transmise la adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro”.

Citește în continuare
Noutăți Generaleacum 22 de ore

Vlad Voiculescu: Dacă doamna Firea ar spune cu vorbe, acestea ar fi probabil – „Eu, primar general Gabriela Firea, nu vreau pensionari, muncitori și oameni care lucrează în branșe mai puțin bănoase în centrul orașului“

Revista Preseiacum 2 zile

Ciprian Teleman, la Realitatea TV: Doamna Firea ne-a anunțat doar că va colecta banii. Taxe e ușor să stabilești, dar pentru ce?

Stiri PLUSacum 3 zile

Dan Nica și Rovana Plumb, propuneri inacceptabile pentru postul de comisar european din partea României

Stiri PLUSacum 3 zile

Dacian Cioloș: Intrăm în următoarea campanie electorală având reprezentare în toată România. PLUS organizat în teritoriu va însemna și o Alianță întărită și cu reprezentare mai largă

Stiri PLUSacum 3 zile

Andrei Ion: Guvernul și Ministerul Afacerilor Externe nu fac destul pentru a organiza corect alegerile prezidențiale în diaspora. Chiar cifrele Guvernului o demonstrează

Revista Preseiacum 3 zile

Victor Giosan, la Realitatea TV: Rectificarea reflectă dezastrul politicii economice a cuplului Vâlcov-Dragnea, continuată Teodorovici. E suficient să citim opinia Consiliului Fiscal

Revista Preseiacum 4 zile

Andrei Lupu, la Digi24: Tăriceanu încearcă să forțeze ieșirea de la guvernare pentru a se afirma mai bine și pentru a avea mai multe șanse la alegerile prezidențiale

Noutăți Generaleacum 7 zile

Alin Mituța, despre nominalizarea lui Plumb și Nica pentru comisari europeni: O doamnă acuzată în dosarul Belina și un domn acuzat în dosarul Microsoft. Desemnarea fără consultare este nelegitimă

Noutăți Generaleacum O săptămână

AEP le recomandă cetățenilor cu drept de vot din străinătate să opteze pentru votul prin corespondență, a cărui procedură este simplă, sigură și eficientă

Noutăți Generaleacum O săptămână

Ramona Strugariu, mesaj pentru Dăncilă: Nu pedeapsa cu închisoarea pe viață e soluția crizei profunde prin care trece un stat întreg. Soluția e viața decentă şi ocrotită, într-un stat funcțional

Cele mai citite