Urmărește-ne
https://stiri.plus/wp-content/uploads/2018/07/Întrebăm-România-Împreună.jpg

Coronavirus

50 de măsuri socio-economice adoptate în Spania

Publicat

pe data de

Consiliul de Miniștri a aprobat marți un nou pachet de măsuri economice și sociale care completează și consolidează măsurile adoptate în ultimele trei săptămâni de către guvernul spaniol pentru a reduce și a compensa impactul COVID-19.

Acest nou pachet de măsuri este articulat printr-un decret-lege regal care include peste 50 de măsuri care completează rețeaua de securitate articulată de stat pentru a răspunde situației pe care a creat-o pandemia. Acest nou grup de măsuri este împărțit în trei blocuri: în primul rând, sprijin pentru cei mai vulnerabili lucrători, familii, consumatori, angajați independenți și colectivi, astfel încât situația lor financiară și cheltuielile fixe să fie atenuate și păstrarea lor deci un venit minim.

În al doilea rând, sunt promovate inițiative pentru susținerea sectorului productiv și a ocupării forței de muncă și pentru a facilita recuperarea viitoare a activității; și, în al treilea rând, se adoptă măsuri de flexibilitate pentru diferite activități și procese ale administrației.

În cele din urmă, unele dintre măsurile adoptate prin Decretul-lege 8/2020, aprobat pe 17 martie, au fost consolidate, pe lângă prelungirea duratei lor la o lună după încheierea stării de alarmă.

Acestea sunt măsuri care consolidează angajamentul Guvernului „ca nimeni să nu fie lăsat în urmă”, după cum a amintit ministrul Finanțelor și purtătorului de cuvânt, María Jesús Montero, și care permit „consolidarea scutului social împotriva coronavirusului”, după cum a explicat el. vicepreședintele Drepturilor Sociale și Agenda 2030, Pablo Iglesias.

Moratoriu de chirie

Primul bloc de măsuri are ca scop sprijinirea persoanelor care nu sunt în măsură să își plătească chiriile, deoarece se află într-o situație vulnerabilă din cauza COVID-19 și care nu au o alternativă de locuință. În primul rând, evacuările sunt suspendate timp de șase luni de la intrarea în vigoare a stării de alarmă.

În al doilea rând, este implementată reînnoirea automată a contractelor de închiriere care expiră în  trei luni de la intrarea în vigoare a acestei reguli. Această prelungire va fi de șase luni și termenii și condițiile contractului în vigoare vor fi menținute.

În al treilea rând, este instituit un moratoriu automat la plata chirii lor pentru chiriașii aflați în situații vulnerabile, al căror proprietar este un mare deținător de locuințe, atât publice cât și private, inclusiv Fondul pentru locuințe sociale al entităților financiare. Oricine deține mai mult de zece proprietăți este înțeles ca atare.

Moratoriu privind plata chiriei va fi prelungit în timp ce starea de alarmă durează sau în timp ce situația de vulnerabilitate persistă, cu maximum patru luni. După depășirea acestei situații, chiriașul va returna rata sau ratele neplătite într-o perioadă care nu depășește trei ani, fără a fi aplicat niciun tip de penalizare sau dobândă.

În al patrulea rând, moratorul este reglementat pentru cazul în care locatorul nu este un mare deținător de bunuri imobiliare, lucru care se întâmplă în 85% din cazuri. În aceste condiții, chiriașul, ori de câte ori se află într-o situație vulnerabilă, poate solicita amânarea plății chirii sale. Locatorul va avea șapte zile pentru a o accepta, a propune o alternativă sau a o respinge.

În cazul în care nu există niciun acord, chiriașul va avea acces la un program de ajutoare de finanțare tranzitorie la cost zero cu garanție de stat. Chiriașul poate solicita un credit finalist, plătit direct locatorului, pentru o sumă de până la șase chirii lunare, care trebuie returnat într-o perioadă de maximum zece ani. Acest credit nu va avea niciun interes, va fi acordat de instituțiile de credit și va avea avizul statului, prin intermediul Institutului Oficial de Credit (ICO), care va semna acordul corespunzător cu Ministerul Transporturilor, Mobilității și Agendei Urbane.

Pentru persoanele care au probleme mai permanente în achitarea chirii, este instituit, de asemenea, un nou program de ajutoare directe de închiriere la reședința obișnuită și care se poate adăuga la cele menționate mai sus.

Norma încorporează un program specific pentru victimele violenței de gen, persoanelor fără adăpost și altor persoane care sunt deosebit de vulnerabile, pentru a le oferi o soluție de locuință imediată. Se stabilește o subvenție de până la 600 de euro pe lună, care poate fi ridicată în cazuri justificate până la 900 de euro, întotdeauna cu o limită de 100% din chiria proprietății. Și se adaugă încă 200 de euro pentru a plăti cheltuielile de întreținere, comunitate și consumabile de bază, cu o limită de 100% din acestea.

Moratoria ipotecară a fost extinsă

În ceea ce privește locuințele, sunt clarificate aspecte legate de moratoriul ipotecar reglementat în RDL8 / 2020. Astfel, perioada de suspendare este de la una la trei luni; acreditarea vulnerabilității este adaptată situației derivate din starea de alarmă, fiind suficientă în aceste condiții cu o declarație responsabilă a beneficiarului asupra situației sale; și se clarifică faptul că taxele suspendate nu se plătesc la sfârșitul suspendării, ci că toate plățile rămase sunt amânate pentru aceeași perioadă. De asemenea, se adaugă persoanelor care desfășoară activități independente printre grupurile care pot beneficia de acest moratoriu.

Având aceeași filozofie ca și moratoriu pentru plata chiriilor sau a ipotecilor, Decretul-Lege Regal aprobat astăzi stabilește posibilitatea unui moratoriu pentru credite și împrumuturi nehipotecare care mențin persoanele în situații vulnerabile, inclusiv împrumuturi pentru consumatori.

În cele din urmă, corporațiile locale sunt abilitate să utilizeze surplusul din anii precedenți pentru a adopta măsuri de sprijin pentru grupurile vulnerabile din zona locuințelor.

Suport pentru utilități de bază

O altă axă în care se adâncește noul pachet de măsuri are legătură cu garantarea utilitatilor de bază pentru mai multe gospodării. Astfel,se adauga la grupul potențialilor destinatari ai abonamentului social electric persoanele care au fost afectate de măsurile de reglementare a forței de muncă ale companiilor lor sau, în cazul lucrătorilor independenți, și-au încetat activitatea sau și-au văzut veniturile reduse cu mai mult de 75%.

În plus, într-un context în care, din cauza unei șederi mai lungi în locuință derivată din măsuri de izolare și datorită dezvoltării în cadrul acesteia a unor activități profesionale care se desfășoară în mod normal în afara reședinței obișnuite, se stabilesc măsuri care să garanteze continuitatea aprovizionării cu energie și apă în locuință, interzicând suspendarea acestora din alte motive decât securitatea aprovizionării.

Nou ajutor social

Continuând ideea transferată de Guvern de a nu lăsa pe nimeni în urmă în această criză, se creează noi beneficii pentru grupurile care nu aveau dreptul la ele.

O subvenție extraordinară temporară este creată pentru angajatele domestice care și-au văzut programele de lucru reduse sau contractul lor încetat ca urmare a COVID-19. Valoarea acestei prestații, care este retroactivă dacă cauza este actuala criză de sănătate, va fi echivalentă cu 70% din baza de reglementare a angajaților. Acesta va fi compatibil cu întreținerea altor activități, fără ca, în acest caz, suma remunerației să depășească valoarea salariului minim interprofesional.

De asemenea, se stabilește că persoanele care au avut un contract temporar cu o durată de cel puțin două luni care au expirat după declararea stării de alarmă și care nu au atins stagiul de cotizare minim pentru a primi o prestație de șomaj pot primi o subvenție extraordinară. echivalentul a 80% din valoarea lunară a Indicatorului de venit public cu efecte multiple (Iprem), care stabilește cerințe de acces pe baza situației de venit a casei familiei

Alte măsuri pentru sprijinirea oamenilor

Pentru a atenua nevoile de lichiditate ale cetățenilor, ipotezele în care contribuțiile aduse la planurile de pensii pot fi răscumpărate sunt extinse, astfel încât persoanele care sunt cufundate într-o reglementare temporară a angajării și lucrătorii independenți care și-au încetat activitatea ca urmare a efectelor COVID-19

În cadrul contractelor de vânzare a mărfurilor și prestării de servicii sunt adoptate diferite măsuri de protecție a consumatorilor, indiferent dacă acestea sunt sau nu succesive, a căror executare este imposibilă ca urmare a aplicării măsurilor adoptate în declarația de stare de alarmă. În aceste cazuri, consumatorii pot exercita dreptul de a rezilia contractul pentru o perioadă de 14 zile.

În contractele contractuale succesive, încasarea de noi taxe va fi paralizată până când serviciul poate reveni la normal, fără ca aceasta să ducă la încetarea contractului.

În ceea ce privește serviciile furnizate de diverși furnizori, în cazul pachetelor de turism, de exemplu, consumatorul poate alege să solicite o rambursare sau să utilizeze voucherul care va fi furnizat de organizator sau, după caz, de vânzător. VOucherul menționat poate fi utilizat în termen de un an de la încheierea stării de alarmă. Dacă nu este utilizat în această perioadă, consumatorul poate exercita dreptul la rambursare

În domeniul sectorului telecomunicațiilor, standardul clarifică faptul că suspendarea portabilității afectează numai acele operațiuni în care este necesar ca utilizatorii să se deplaseze fizic în magazine sau că intervențiile fizice sunt efectuate acasă, cu excepția cazurilor de forta majora

În plus, și pentru a evita ca consumatorul să fie afectat de suspendarea operațiunilor de portabilitate, se stabilește că utilizatorii nu pot vedea tarifele crescute în timp ce nu pot solicita schimbarea companiei.

În sfârșit, într-un context în care activitățile de agrement sunt puternic afectate de măsurile de contenție derivate din starea de alarmă, sunt stabilite și limitări în publicitate și în activitățile de promovare a anumitor activități de jocuri/pariuri/casino online.

Sprijin pentru sectorul de productie

Pentru a atenua situația financiară a companiilor și a persoanelor independente afectate de actuala criză, Trezoreria Generală a Securității Sociale este autorizată să acorde moratorii excepționale la plata contribuțiilor sociale.

În cazul lucrătorilor independenți, se stabilește că cei care sunt beneficiari ai prestației pentru încetarea activității pot plăti contribuțiile pentru luna martie corespunzătoare zilelor anterioare declarării stării de alarmă fără nicio suprataxă.

Este permis ca firmele și freelancerii care nu au amânări de plată a datoriilor cu securitatea socială în vigoare să solicite până la 30 iunie 2020 amânarea plății datoriilor care trebuie să intre în aprilie și iunie 2020 fără a aplica interes.

Pentru accesul la beneficiul extraordinar pentru încetarea activității, regula este adaptată pentru a contempla situația anumitor grupuri care au un grad ridicat de sezon, cum ar fi agricultura, cultura, cele legate de evenimente precum Paștele sau altele .

De asemenea, facilitează finalizarea tuturor procedurilor legate de amânarea la plata creanțelor, moratorii sau returnarea veniturilor necuvenite prin intermediul sistemului de comunicații electronice RED.

În plus, sunt stabilite diferite măsuri, astfel încât angajații independenți și companiile care au fost afectate de COVID-19 să poată face plata unor furnizori de bază, cum ar fi electricitate, apă sau gaze, mai flexibile, ajungând chiar până la posibilitatea de a suspenda plata acestora. Sumele datorate vor fi plătite în maximum șase luni de la încheierea stării de alarmă.

Norma stabilește, de asemenea, o serie de măsuri care, la fel ca în decretele regale din trecut, urmăresc să păstreze la maximum angajarea. În acest sens, angajamentele de menținere a ocupării forței de muncă în perioada de șase luni stabilite în RDL 8/2020 sunt adaptate la particularitățile anumitor sectoare, în special la cele legate de lumea culturii, ținând cont de variabilitatea și alinierea lor la evenimente concrete.

Procedurile pentru apelurile pentru împrumuturi sau subvenții de la Secretariatul General pentru Industrie și IMM-uri sunt, de asemenea, mai flexibile. În acest sens, garanțiile pentru împrumuturi noi în procesul de rezoluție pot fi prezentate odată ce se încheie starea de alarmă.

De asemenea, pot fi solicitate modificări în tabelele de amortizare a împrumuturilor deja acordate proiectelor industriale. Criteriile de absolvire sunt stabilite în îndeplinirea programelor finanțate de Secretariatul General menționat mai sus …

Dotarea pentru CERSA (Compania spaniolă de re-garanție) este majorată cu 60 de milioane de euro, astfel încât poate garanta un număr mai mare de operațiuni.

ICEX este împuternicit să ramburseze companiilor care au suportat cheltuieli nerecuperabile pentru taxele plătite pentru participarea la târguri sau alte activități de promovare internațională care au fost apelate de justitie și au fost anulate, amânate sau afectate de COVID-19.

Plata dobânzii și amortizarea creditelor acordate de secretarul de stat pentru turism este suspendată pentru o perioadă de un an și fără a fi necesară o cerere prealabilă.

CDTI este inclus printre organizațiile care pot eficientiza ajutoarele și contribuțiile la sectorul de afaceri, pentru a promova inovația în lupta împotriva pandemiei, precum și pentru a garanta buna funcționare a țesăturii de afaceri. Acest lucru va permite atât finanțarea rapidă a prototipurilor, cât și disponibilitatea industrializării dispozitivelor medicale considerate urgente.

Pe de altă parte, flexibilitatea este introdusă în comercializarea combustibililor, având în vedere scăderea consumului și rotația mai mică a rezervoarelor de depozitare decât se aștepta, astfel încât este posibilă întârzierea datei de început a comercializării benzinei cu specificații de vară, putând vinde până la 30 iunie 2020 benzină cu presiune de vapori și distilat care are limite între limita minimă de vară și limita maximă de iarnă.

Iar permisele de acces și conectare la rețelele electrice stabilite în Legea 24/2013 a sectorului electric sunt prelungite în două luni de la sfârșitul stării de alarmă, pentru a oferi securitate juridică promotorilor proiectelor de generare a energiei electrice, de care depind investiții mari esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor de penetrare a noilor regenerabile.

Alte măsuri

Decretul-lege regal permite angajaților publici, fără modificarea circumstanțelor muncii, să îndeplinească alte sarcini decât cele ale locului lor de muncă și să sprijine în mod voluntar acele zone și activități cu caracter sanitar, socio-sanitar, de ocupare a forței de muncă, pentru protecția grupurilor. vulnerabile și altele care necesită consolidare a personalului ca urmare a situației cauzate de COVID-19.

În mod similar, permite personalului sanitar pensionat să se întoarcă la muncă, ceea ce face ca activitatea să fie compatibilă cu primirea pensiei.

Pe de altă parte, veniturile obținute din contribuția pentru pregătirea profesională sunt permise să fie aplicate la finanțarea oricăreia din beneficiile și acțiunile sistemului de protecție a șomajului, incluzând, în acest fel, scopuri mai ample decât simpla formare.

Având în vedere circumstanțele actuale, se acordă fundațiilor bancare care au un plan de cesiune aprobat deja de Banca Spaniei pentru a prelungi termenul pe care îl au până la doi ani. În cazul în care optează pentru această extindere, un fond de rezervă trebuie să fie prevăzut cu o alocare anuală de cel puțin 50% din sumele primite de la instituția de credit din care sunt acționari ca dividend.

În ceea ce privește investițiile, este adoptată o regulă macroprudențială, care abilitează Comisia Națională a Pieței Valorilor Mobiliare să modifice cerințele aplicabile companiilor de administrare a instituțiilor de investiții colective.

 

* Material realizat de Dragoș-Georgian Radu

Coronavirus

Ghiduri post-criză COVID-19, puse la dispoziția antreprenorilor și a autorităților

Publicat

pe

Relansarea economică trebuie să fie prioritate esențială pentru România. Antreprenorii și firmele mici cu mai puține resurse la dispoziție au nevoie de o mână de ajutor să se adapteze la noua realitate pe timp de criză.

Așadar, Celula executivă de criză PLUS în domeniul Economie și Antreprenoriat pune la dispoziția autorităților și a antreprenorilor al doilea set de ghiduri post-criză.

Acestea sunt traduse și adaptate din materiale oficiale ale organizațiilor internaționale de profil și/sau ale autorităților din alte țări europene. Acestea sunt menite să îndrume firmele și organizațiile românești în protecția angajaților și a clienților. La primul set de ghiduri pentru domeniile cele mai grav afectate de criză: turism, livrări de mâncare la domiciliu sau ridicare din restaurante, construcții, saloane și frizerii, precum și un ghid de evaluare a riscului folositor mai multor domenii adaugăm un al doilea set în domenii care se pregătesc pentru reluarea activității: transport de mărfuri și servicii de logistică, școlile de conducători auto, protecția șoferilor de taxi și a pasagerilor și un ghid pentru sălile de sport și clienții acestora.

Ghidurile pot fi lansate ca recomandări oficiale ori transpuse în ghiduri oficiale sau chiar legislație secundară în urma consultărilor cu mediul de afaceri. restaurante si terase,
_

Ghidurile pot fi descărcate de aici:

Transport de mărfuri și servicii de logistică: https://bit.ly/2Afy32T
Restaurante si terase: https://bit.ly/2XulBVe
Scoli de conducători auto: https://bit.ly/3epdyjo
Protecția șoferilor de taxi și a pasagerilor: https://bit.ly/36B2ZH1
Reluarea activităților sportive: https://bit.ly/3gqwfVy

Din primul set de ghiduri:
Sectorul turistic: https://bit.ly/2AvAsH3
Sectorul construcțiilor: https://bit.ly/3fSm0Je
Livrări de mâncare la domiciliu sau ridicare din restaurante: https://bit.ly/2WWhmRP
Saloane de frizerie și coafură: https://bit.ly/2Z6SGbV
Evaluarea riscurilor: https://bit.ly/3cAGPqL

 

PLUS nu este partid parlamentar,
deci nu beneficiază de subvenții

Citește în continuare

Coronavirus

Dacian Cioloș, scrisoare către Guvern: „Vă propun o serie de măsuri necesare pentru ca Guvernul să se angajeze ferm în susținerea artelor spectacolului și a cinematografiei românești”

Publicat

pe

Președintele PLUS, Dacian Cioloș, lider al Grupului Renew Europe, i-a trimis o scrisoare premierului Ludovic Orban în care îi solicită adoptarea de urgență a măsurilor necesare pentru susținerea artelor spectacolului și cinematografiei în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19, în condițiile în care ”sectorul cultural din România este unul dintre domeniile cele mai afectate de criză”.

În cadrul scrisorii, liderul PLUS i-a enumerat șefului Guvernului instrumentele pe care le-ar putea pune în practică, în acest sens, inclusiv utilizând surse europene de finanțare.

Scrisoarea lui Dacian Cioloș vine în urma discuțiilor avute recent cu reprezentanți ai sectorului

Textul scrisorii:

„Către: Guvernul României

În atenția: Domnului prim-ministru al României, Ludovic Orban
Cc: Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu
Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș
Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru
Ministrul Finanțelor Publice, Vasile-Florin Cîțu
Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Victoria Violeta Alexandru
Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela
Consilier prezidențial Sergiu Nistor

Subiect: Susținerea artelor spectacolului și cinematografiei în contextul crizei generate de pandemia de COVID-19

21 mai 2020

Stimate domnule prim-ministru,

În aceste momente fără precedent în istoria recentă, e nevoie să dăm dovadă de creativitate și capacitate de adaptare pentru a depăși criza cauzată de pandemia de COVID-19.

Este important să repornim activitatea economică -am făcut sugestii și propuneri în acest sens și sunt gata să ajut în continuare -, însă e important să nu lăsăm deoparte nici celelalte domenii care ajută la funcționarea societății și mă refer aici la sectorul cultural din România. Activitățile culturale și artistice sunt utile echilibrului societal mai mult decât oricând și nu trebuie privite doar din perspectiva economică, ci și din perspectiva sănatății sufletești a oamenilor, mai ales în acest moment, după luni de distanțare socială.

Sectorul cultural din România este unul dintre domeniile cele mai afectate de criză. Artele spectacolului și cinematografia sunt într-o situație critică. Mai mult decât atât, scena independentă, care a evoluat și s-a dezvoltat cu eforturi considerabile în ultimii ani, este cea mai expusă în acest moment și riscă disoluția, fără venituri și în imposibilitatea de a-și achita cheltuielile de mentenanță.

În acest context, în urma discuțiilor avute recent cu reprezentanți ai sectorului și analizând posibilitățile oferite de diferite surse europene, vă propun o serie de măsuri necesare pentru ca Guvernul să se angajeze ferm în susținerea artelor spectacolului și a cinematografiei românești în contextul crizei de COVID-19 și în procesul de recuperare post-criză:

● Fond special de protecție și prevenție pentru acoperirea costurilor privind măsurile de siguranță impuse de reglementările în vigoare (măști faciale, substanțe dezinfectante etc) ce vizează asigurarea sănătății și securității participanților la realizarea filmelor care urmează să fie turnate, cât și pentru repetițiile artiștilor și pregătirea producțiilor teatrale;
● Fond de asigurare de rezervă pentru preîntâmpinarea eventualelor blocaje în producția cinematografică și teatrală, care să preia costurile de asigurare a producției în cazul în care aceasta trebuie oprită din cauza infectării cu COVID-19 a membrilor echipei;
● Fond de sprijin pentru rentabilizarea producțiilor cu public limitat, pentru compensarea pierderilor cauzate de organizarea unor forme de spectacol cu restricții de participare a publicului datorate regulilor de distanțare fizică;
● Susținerea sectorului independent prin identificarea unor instrumente financiare care să asigure:
○ Compensarea cheltuielilor fixe pentru spațiile de funcționare
○ Măsuri de protecție socială pentru artiștii și colaboratorii acestor instituții.

Dincolo de acordarea unor forme de ajutor de stat, a căror aprobare de către Comisia Europeană se acordă în această perioadă cu mare flexibilitate, cele mai multe dintre aceste măsuri pot fi sprijinite financiar prin programele Uniunii Europene mobilizate pentru a face față impactului economic al pandemiei în curs. Cateva instrumente care pot fi folosite sunt Schema SURE privind împrumuturi din partea UE pentru finanțarea măsurilor de păstrare a locurilor de muncă, Instrumentele CRII și CRII+ (Inițiativa pentru investiții și măsuri specifice ca reacție la coronavirus) sau Fondul European pentru Investiții Strategice care finanțează IMM-urile.

De asemenea, pentru domeniul cultural există câteva măsuri specifice, ca de exemplu adaptarea Programului Europa Creativă. Pot fi foarte utile idei existente pe platforma Creatives Unite înființată de Comisia Europeană ca o rețea europeană de schimb de experiență în cultură. Este important ca, printr-un dialog între reprezentanții sectorului cultural și Guvern, să se analizeze oportunitățile oferite prin aceste instrumente europene și să evalueze modalitățile cele mai rapide și mai adaptate pentru adresarea problemelor identificate.

În paralel cu aceste măsuri sugerate mai sus, pentru supraviețuirea sectorului cultural românesc, vă solicit să adoptați urgent setul de norme și proceduri pentru ca activitățile culturale să poată să își reia gradual activitatea în condiții de siguranță. Cel puțin 12 state membre ale Uniunii Europene au întreprins deja astfel de demersuri și au identificat soluții pentru susținerea culturii și reluarea activităților cu public. Măsurile au privit respectarea normelor de protecție sanitară și distanțare fizică ce se impun în această perioadă, comunicând și pregătind planuri predictibile, pe termen lung, de revenire în activitate pentru sectorul cultural. Există deja modele de bune practici pe care România le poate urma.

România nu își poate permite ca elemente care ne definesc ca țară, precum scena culturală și creativă locală, să nu aibă mijloace de exprimare și de supraviețuire în această perioadă critică. Pentru binele societății și al democrației, avem nevoie de un sector cultural vibrant.

Cu considerație,

Dacian Cioloș,
Membru al Parlamentului European,
Președinte PLUS și al Grupului politic european Renew Europe”.

 

PLUS nu este partid parlamentar,
deci nu beneficiază de subvenții

Citește în continuare

Coronavirus

Dacian Cioloș, la RFI: Din partea Guvernului a existat în mod clar o comunicare deficitară și, în multe cazuri, lipsită de empatie față de problemele oamenilor

Publicat

pe

„Suntem într-o perioadă în care ne ajung din urmă reforme pe care nu le-am făcut la timp, pe care partidele care au fost la guvernare și au avut majoritate în Parlament nu le-au făcut la timp. Vedem că avem aceleași probleme de care discutăm de ani”, a declarat președintele PLUS, Dacian Cioloș, lider al Grupului Renew Europe, joi dimineață, în cadrul unei intervenții telefonice la RFI, în care a criticat Parlamentul și Guvernul pentru modul în care gestionează criza COVID-19.

„Cu tristețe trebuie să spun că nu mă surprinde faptul că tot mai multă lume își pierde încrederea în autoritatea statului și aici mă gândesc în primul rând la deciziile la nivel politic și la lipsa calității în unele domenii a serviciului public oferit de cetățean. Parte din ceea ce s-a decis acum intră în aceeași categorie (…) Suntem în același punct: numiri politice, protecție politică pentru anumite numiri politice în posturi de management care au fost făcute pentru că bătălia este între cele două mari partide care și-au numit oameni politic în Sănătate, Educație, Administrație Publică pe măsură ce au ajuns la guvernare. Acum, politicienii din Parlament, majoritatea, în loc să se preocupe de soluții – eu aș fi vrut să văd acum o dezbatere despre soluții economice pentru relansarea economiei, nu de protecție aproape de clan a unor numiri politice în fruntea unor instituții ale statului, stat care, iată, e slăbit și stat în care tot mai multă lume își pierde încrederea”, a declarat liderul PLUS.

Întrebat dacă este mulțumit de modul în care Guvernul a gestionat starea de urgență și gestionează acum starea de alertă, liderul PLUS a răpuns: „Parțial, aș spune, pentru că – și aici nu e vorba de cât sunt eu, personal, de mulțumit sau de nemulțumit – vedem chiar și din analize și sondaje modul cum percepe lumea, cum percep oamenii pe stradă acest mod de gestionare. Eu cred că am avut noroc că am avut un președinte care a fost ferm și clar și care a comunicat și pentru Guvern, pentru că din partea Guvernului mie mi se pare că a existat în mod clar o comunicare deficitară și, în multe cazuri, lipsită de empatie față de oameni și față de problemele oamenilor, vorbesc la nivel politic. Au existat anumite bâlbe, a existat acea perioadă de vid legislativ în modul de a gestiona lucrurile (….) Apoi transparența: noi am cerut transparență încă de la început în modul în care se fac achizițiile publice, în modul în care se iau deciziile, explicate proceduri foarte clare pentru spitale, pentru toate instituțiile din domeniul sanitar, protocoale foarte clare.

Știu că s-a organizat o rețea a medicilor români care lucrează în alte țari din UE tocmai în ideea de a ajuta colegii din România cu modele de proceduri și reguli pe care ei le respect în această perioadă de gestionare a crizei de COVID-19. Lucrurile acestea ar fi trebuit să le facă foarte clar statul, autoritățile publice. Deci suntem într-o perioadă în care ne ajung din urmă reforme pe care nu le-am făcut la timp, pe care partidele care au fost la guvernare și au avut majoritate în Parlament nu le-au făcut la timp. Vedem că avem aceleași probleme de care discutăm de ani: sistemul de sănătate precar, sistemul de educație – la fel, care a fost în lumina reflectoarelor, în această perioadă, pentru că a trebuit să trecem de la un sistem de predare la altul, folosind noile tehnologii unde iar vedem că am rămas un pic în urmă față de alte țări tocmai pentru că nu am făcut reforme la timp. Ca să nu mai vorbesc de administrația publică, de calitatea serviciului public (….) dacă am fi continuat măcar ceea ce s-a început în 2016 cu transparentizarea unor proceduri sau a modului de lucru, și cu digitalizarea relației între stat și cetățean (…) vă dați seama că ar fi mers lucrurile mult mai ușor pentru cetățeni și pentru companii în această perioadă”.

 

PLUS nu este partid parlamentar,
deci nu beneficiază de subvenții

Citește în continuare

Cele mai citite